ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

ongevallenverzekeringWaarom een ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering helpt u bij de financiële gevolgen als gevolg van een ongeval in privé omstandigheden. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De financiële gevolgen na een ongeval kunnen enorm zijn. Denkt u maar eens aan de medische kosten, revalidatiekosten, kosten voor aanpassing van uw woning en het ergste scenario als u een fors inkomstenverlies lijdt of zelfs geen inkomsten meer heeft na een ongeval. Met een ongevallenverzekering bent u zeker van een uitkering bij tijdelijke of blijvende invaliditeit en wordt u financieel beschermd in geval uw arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever of als zelfstandig ondernemer niet tussenkomt.

Ook bij overlijden biedt de ongevallenverzekering een financiële zekerheid voor uw nabestaanden voor bv de begrafeniskosten of de studiekosten van de kinderen.

Wat zijn de waarborgen in een ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering kent als standaarddekking een uitkering bij blijvende- of tijdelijke arbeidsongeschiktheid en overlijden. Verschillen in dekkingen per verzekeraar zijn:

  • 24/24 uurs dekking
  • Verkeer, sport en schoolongevallen
  • Verzekerde bedragen
  • Voorwaarden uitkering bij tijdelijke- en of blijvende arbeidsongeschiktheid

Voor een relatief klein bedrag per jaar bent u en uw gezin het gehele jaar verzekerd voor een ongevallenverzekering.

ongevallenverzekering informatie