brandverzekering huurder

Brandverzekering huurder

brandverzekeringhuurderWanneer u als huurder een woning huurt is een brandverzekering onmisbaar.

Buiten dat u natuurlijk uw eigen inboedel wenst te verzekeren tegen schade bent u ook als huurder vaak verplicht om een brandverzekering voor het gebouw af te sluiten. Als huurder wordt u namelijk aansprakelijk gesteld in geval van schade tenzij u het tegendeel kan bewijzen dat de schade niet door uw toedoen is ontstaan of er geen oorzakelijk verband is tussen u en de schade.  De eigenaar van het gebouw is in dit geval er zeker van dat de schade is gedekt in de brandverzekering van de huurder.

Enkel brandverzekering eigenaar

In sommige gevallen is er in de huurovereenkomst een afstand van verhaal opgenomen. Dit wil zeggen dat de brandverzekeraar van de eigenaar van het gebouw in geval van schade geen verhaal op u zal uitoefenen.  Ook in dit geval is het toch verstandiger om een brandverzekering af te sluiten.

Wanneer de verzekeraar van de brandverzekering van de eigenaar u namelijk  toch aansprakelijk stelt zal de verzekeraar bij u als huurder het uitgekeerde schadebedrag gaan verhalen.

Daarnaast heeft u als huurder geen inzicht in de brandverzekering van de eigenaar en kunt u het risico lopen dat de eigenaar niet voldoende is verzekerd.

BA dekking in uw brandverzekering

Als huurder kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Denkt u hierbij maar eens aan uw wasmachine die overloopt en schade veroorzaakt aan de buren beneden u.

Om dit te kunnen verzekeren is een brandverzekering zeker noodzakelijk.

brandverzekeringhuurder informatie